Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Totalt 186 Ordförråd Föregående 4 Nästa Välj Sidor

no imageHighway containerdepåer
Highway containerdepåer inlands depå behållare Med container omlastning och container dörr till dörr transport och uppackning av varor, packning, lagring och å...
no imageInternationella järnvägstransporter
Internationell järnvägstransport internationell genom järnvägstransporter Använd en enhetlig internationell järnvägs räkningar genom multinationella järnvägsfö...
no imageInternationella multimodala transporter
International Multimodal Transport (International multimodala transporter) avses multimodala transporter, produceras och utvecklas på grundval av transportbehål...
no imageContinental Bridge Transport
Continental Bridge Transport (Land Bridge Transport) är användningen av den transkontinentala järnvägen (väg) transportsystem, som mellan bro som förbinder fast...
Liner shippingLiner shipping
Engelska tolkning: linjetrafik är ett sätt att oceanångare sjöfartstransporter innebär på en fast rutt till den etablerade ordningen i hamnen, vattentransport i...
Stadga transportStadga transport
Charter transport, även känd som en charter, är sjöfarten ett sätt, hänvisar till en väg av gods transport befraktare att befrakta fartyg för rederierna. Charte...
no imageShipping Agency
Skeppsmäklare skeppsmäklare Enligt anförtro företag, ett ombud och skickas ut tillhörande verksamhet. Avser transportörens transportbyrå för att acceptera upp...
Internationella speditörerInternationella speditörer
Enligt "Folkrepubliken Kina International Freight Forwarding branschregler," internationella speditörer (Internationell spedition agent) är den intern...
no imageLogistikstrategi
Logistik Strategi (Logistik Strategy) avser att söka en hållbar utveckling av logistik, logistik utvecklingsmål och de olika sätt att nå sina mål och utveckla l...
Logistik Strategic ManagementLogistik Strategic Management
Logistik hänvisar till den strategiska ledningen av logistikstrategi genom utformning, genomförande strategi, strategi för utvärdering och kontroll aspekter som...
no imageKvantitativa beställningsmetoder
Kvantitativ beställnings sätt fast kvantitet systemet (FQS) När inventeringen sjunker till en förutbestämd minimilagerkvantiteter (beställningspunkt), (EOQ är ...
no imageRegelbundna beställningsmetoder
Regelbunden beställnings sätt fast intervallsystemet (FIS) En lagerhantering genom att beställa en förutbestämd period intervaller beställning tillägg....
no imageCategory Management
De saker kategoriserade, som förvaltas för olika kategorier tillämpa olika eller liknande metoder för hantering. Syftet med klassificeringen är lätt att hantera...
Elektronisk ordersystemElektronisk ordersystem
Elektroniskt beställningssystem (Elektroniskt beställningssystem, akronym EOS), är beställning av data som matats in i datorn till grossist, detaljhandelsföreta...
JITJIT
Tidsproduktionsmetoder (Just In Time avses JIT), även känd som icke-aktieproduktion (stockless produktion), noll inventering (noll inventeringar), en ström (ett...
no imageJIT logistik
Logistik JIT (just-in-time, JIT logistik) är en ledningsfilosofi som bygger på JIT basis av modern logistik sätt. JIT logistik på 1950-talet, pionjärer i Japan,...
no imageNoll inventering tekniker
Noll inventeringsmetoder noll-inventering logistik I enlighet med tidpunkten för produktions-och cirkulationssystem, organisationen förser organisationen lever...
Logistik Cost ManagementLogistik Cost Management
Logistik Cost Management (Logisticscostcontrol) planerar att genomföra logistik kostnader, samordning och kontroll. Logistik kostnadskontroll är att förvalta lo...
no imageMaterial Requirements Planning
Att materialbehovsplanering (Material Requirement Planning, MRP) avser förhållandet mellan den beroende och antalet artiklar i produktmixen på alla nivåer för a...
Distribution Resource PlanningDistribution Resource Planning
Distribution Resource Planning kallad DRP Ⅱ. Avser konfigurationen av tekniska resurser material i cirkulationen, vilket kan uppnås inom området logistikresurse...

Totalt 186 Ordförråd Föregående 4 Nästa Välj Sidor
Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 World uppslagsverk kunskap