Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Totalt 58 Ordförråd Föregående 3 Nästa Välj Sidor

no imageAbsolute Zero
Absolut noll, den absoluta nollpunkten absoluta nollpunkten Lägsta punktstemperatur. Genom den tredje huvudsatsen vet, omöjligt att nå den absoluta nollpunkte...
no imageFast avstånd skala
Fast avstånd skala Fast avstånd skala, även känd som intervallskalor, som inte bara kan delas in i olika typer av saker och sortera, och kan precisera hur myck...
no imageKopior av tillförlitlighet
Koncept Kopior av brev grad, även känd som likvärdighetsfaktor. Det är föremål för två olika men motsvarande test (replika) för att mäta samma grupp, så om två...
no imageRetest reliabilitet
Test-retest reliabilitet (test-retest reliabilitet), även känd som test-retest reliabilitet, tillförlitligheten av vanliga bedömningsmetoder. Quiz återspeglar d...
no imageFace giltighet
Face giltighet (face validity) Face giltighet eller innehåll giltighet, även känd som logiska giltighet, är en lämplig nivå av projektets omfattning förutsäga ...
no imageKriterium giltighet
Kriterium giltighet av begreppet Samma begrepp kan ha flera mätmetoder, om en av normen, kan du jämföra med en annan och avgöra dess giltighet. När ett visst m...
Kriterium giltighetKriterium giltighet
Den så kallade kriteriet validitet, är att undersöka sambandet mellan provresultat och giltighet av ämnet, som är intresserade av beteende test för att se hur v...
no imageIntern validitet
Intern validitet avser förekomsten eller omfattningen av ett tydligt orsakssamband mellan den självkorrelation och beroende variabler av försöket. Den visar i v...
no imageExtern giltighet
Extern validitet (extern validitet): refererar till huruvida resultaten av särskilda studier PR. Forskning har extern validitet, vilket tyder på att resultaten ...
no imageEnstaka provtagnings
Definitioner Tillfällig provtagning (oavsiktlig sampling), även känd som bekvämlighet provtagning (Convenience sampling), hänvisar till forskare som bygger på ...
no imageInnehållet giltighet
Innehåll giltighet, även känd som logisk giltighet avser lämpligheten av projektet som ska mätas innehåll eller uppförande provtagningsområde, som är lämpligt o...
FallstudieFallstudie
Avser en viss individ, en grupp eller en organisation i en lång tid kontinuerliga undersökningar för att studera beteendet hos hela processen för utveckling och...
no imageCentrala gränsvärdessatsen
Om vi ​​upprepar prover från den genomsnittliga storleken μ, är σ standardavvikelsen för modergruppen för N prover av många, många får provet menar, och genomsn...
no imageAlienation koefficient
Alienation koefficient (koefficient alienation) kvadrat (1-r2) är en variant av Y-bordet, bestäms inte av den oberoende variabeln X eller förklara en del, alien...
FörklaringsgradenFörklaringsgraden
Förklaringsgraden (kvadratsumman), översatt som bestämningskoefficient på vissa material, även känd som godhet passar. Princip Karakterisering av variationen ...
no imageFrekvensfördelning
Grupperade på grundval av statistik, befolkningen klassificeras efter gruppefterbehandlingsenheter, ordnade i en viss ordning för att bilda den totala fördelnin...
no imageKvalitativ differentiering Index
index för kvalitativ variation avses IQV Statistiska termer, är dess roll att avgöra varje kategori bland de teoretiskt möjliga skillnader som faktiskt verkade...
Flerstegs provtagningFlerstegs provtagning
Flerstegs stickprov, att provet tas från arbetet med undersökningspopulationen, provtagning fasen i två eller flera. [1] Särskilda åtgärder för flerstegsurval ...

Totalt 58 Ordförråd Föregående 3 Nästa Välj Sidor
Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2016 World uppslagsverk kunskap