Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Totalt 133 Ordförråd Föregående 1 Nästa Välj Sidor

KontanterKontanter
Kontanter kassagenererande enhet för att möta affärsprocessen behöver reserverad sporadiska lön, övervaka inventering av kontanter, kan du avgöra hur effektiva ...
BankmedelBankmedel
Bankmedel deponeras i ett företag banker och andra finansiella institutioner monetära medel. I enlighet med bestämmelserna i statens kassahantering och avveckli...
no imageTillgodohavanden hos centralbanker
Tillgodohavanden i centralbanker (Fordringar hos centralbanken) hänvisar till olika finansiella företag och deponeras i centralbanken kontot för betalning och a...
no imagePå grund av banker
Disposition Företag (banker) på grund av inhemska och utländska banker och andra finansiella institut. Belopp som deponeras i centralbanken "tillgodohavan...
Andra monetära medelAndra monetära medel
Annan monetär fond är ett annat än kassa och bankmedel om andra typer av valuta medel som deponerats med placering och användning av kassa och bankmedel om fond...
no imageFörbehåll
Förbehåll är ett begrepp först föreslagits av kommissionen och China Banking Regulatory Commission. Avvecklings bestämmelser i definitionen inte uttryckligen an...
Återbetalningspliktiga insättningarÅterbetalningspliktiga insättningar
Återbetalningsbar deposition krävs för att deponera en finansiell marginal verksamhet, inklusive marginal handel, återreserv insättningar, pant påståenden, have...
Handel med finansiella tillgångarHandel med finansiella tillgångar
Handel med finansiella tillgångar (som innehas för handel med finansiella tillgångar) är de företagsobligationsinvesteringar som innehas för försäljning på kort...
Finansiella tillgångar som köpts enligt återförsäljaravtalFinansiella tillgångar som köpts enligt återförsäljaravtal
Definitioner Återförsäljning av finansiella tillgångar (Att köpa tillbaka försäljning av finansiella tillgångar) Återförsäljning av finansiella tillgångar är ...
Anmärkningar fordringarAnmärkningar fordringar
Växelfordringar är ett företag som hölls för att hedra återstående företagscertifikat. Det finns en viss uppsättning betalningsdag, platsen för betalningen, bet...
KundfordringarKundfordringar
Fordringar (Fordringar) Kundfordringar avser företaget i den normala verksamheten på grund av försäljning av varor, produkter, tjänster och andra tjänster, bör ...
FörutFörut
Förskottsbetalning är ett företag i enlighet med bestämmelserna i köpeavtalet, de förskott till säljare sidan. I det dagliga bokföring, vissa företag på grund a...
Utdelning fordringarUtdelning fordringar
Utdelningar fordringar avser kontantutdelningen vinstdrivande företag som härrör från aktieplaceringar och kundfordringar för andra enheter, inklusive de belopp...
RänteintäkterRänteintäkter
Ränteintäkter avser det pris som faktiskt betalats korta obligationer har inkluderats i obligationer ränta men ännu inte fått. Denna del ingår inte i den korta ...
no imageSubstitution fordringar modeller
Substitution fordringar modeller För det första innehåller detta konto (försäkring) går med på att ta ansvar för betalning försäkring subrogation fordran enlig...
Fordringar på återförsäkrareFordringar på återförsäkrare
Reinsurance fordran avser den åter företaget att genomföra uppkomsten av olika fordringar. Koncept Fordringar på återförsäkrare (Kundfordringar återförsäkring...
no imageÅterförsäkringsavtal reserv
Återförsäkringsavtal reserv Kundfordringar återförsäkringsavtal reserv för redovisningsföretag (cedentens) bedriver återförsäkring redovisade skulden reserv fö...
Övriga fordringarÖvriga fordringar
Övriga fordringar (övriga fordringar) är en annan viktig del av företagsfordringar. Övriga fordringar konto omfattar förutom försäljning av finansiella tillgång...
Avsättning för osäkra fordringarAvsättning för osäkra fordringar
Avsättning för osäkra fordringar är ett företag fordringar (inklusive kundfordringar, övriga fordringar, etc.) bestämmelsen är av kontot. Företag står för osäkr...
no imageRabatterade tillgångar
För det första innehåller detta konto (bank) som hanterar kommersiella räkningar diskonterade, redis och andra finansiella transaktioner i fonderna. Företag (ba...

Totalt 133 Ordförråd Föregående 1 Nästa Välj Sidor
Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2016 World uppslagsverk kunskap