Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Totalt 29 Ordförråd Föregående 1 Nästa Välj Sidor

no imageUPD
Definition Uppd (Underpotential Deposition, förkortat UPD) hänvisar till en metall kan vara reversibel termodynamisk potential än den positiva p...
no imageVan't Hoff ekvation
Van't Hoff isotherm ekvation (van't Hoff plot) △ Gθ = △ Hθ - T * △ Sθ För olika reaktionstemperaturer under normala förhållanden, men verklighe...
no imageVan't Hoff regel
De flesta kemiska reaktioner, ökar reaktionshastigheten med temperaturen. Temperaturen anses vanligen en försumbar inverkan på koncentrationen, s...
no imageLagen om volym
En tät volym Gheit of Law Gas blandningen är lika med den totala volymen av varje komponent i volymen för gasen, som kallas denna lag Gheit En t...
no imageDen första lagen om fotokemi
Den första lagen om fotokemi (fotokemins första lag) även känd som aktinisk aktiva principen (principen om photoche-Mical aktivering) eller ...
Helmholtz-funktionHelmholtz-funktion
Helmholtz funktion är en viktig termodynamiska parametrar, minus den inre energimarknaden är lika med den absoluta temperaturen och entropin av produk...
Kemisk kinetikKemisk kinetik
Kemisk kinetik (kemisk kinetik) är studiet av hastigheten för kemiska reaktioner och fysikaliska och kemiska reaktionen mekanism gren, som är mat...
PolyelektrolytPolyelektrolyt
Teknik definitioner Kinesiska namn: polyelektrolyt Engelska namn: polyelektrolyt Definition: de strukturella enheter innehållande jonisk dissociation gr...
Avogadros lagAvogadros lag
Avogadros lag (Avogadros hypotes) samma temperatur och tryck, samma volym av någon gas som innehåller samma antal molekyler som kallas Avogadros lag. ...
no imageArrhenius ekvation
Svenska kemisten Arrhenius Arrhenius ekvation presenteras på den kemiska reaktionshastigheten konstant förhållande mellan temperatur. Arrhenius ...
no imageStandard molära förbränning
Standard molära förbränning är den standardtryck (101kPa) och den specificerade temperaturen nästa Moore ämnen fullständig f&...
no imageStandard molar entropi
Standard molar entropi (standard molar entropi) är en termodynamisk och kemiska termer, hänvisar till de standardförhållanden, en mol av ett...
Standard molära formationStandard molära formation
Kort introduktion Substans B standard molära bildning betecknas ΔfHm (B, fas, T), Definieras som: temperaturen T (om du inte kan markeras som vid 298.15K...
Den skenbara aktiveringsenergiDen skenbara aktiveringsenergi
Definitionen av den skenbara aktiveringsenergin Aktiveringsenergi (activationenergy) konceptet var först för Arrhenius ekvation k = Ae-Ea/RT parametr...
no imageAdsorption kapacitet
I ytskiktet per ytenhet, mängden material som finns i det lösta ämnet lösningsmedelslösningen med samma mängd av löst äm...
Raoults lagRaoults lag
Teknik definitioner Kinesiska namn: Raoults lag Engelska namn: Raoult lag Definition: den ideala lösningen vid en fast temperatur, insidan av varje komp...
no imageIon oberoende rörelselagar
Vid oändlig utspädning, alla fullt joniserade elektrolyter, jonisk samverkan mellan alla ignorera allt, så ett fält jonvandring hastighet un...
Clapeyrons ekvationClapeyrons ekvation
Ideal gas tillståndsekvation (även känd som den ideala gaslagen, den Clapeyrons ekvation) är att beskriva den ideala gasen i jämvikt, t...
Ideal gas tillståndsekvationIdeal gas tillståndsekvation
Ideal gas tillståndsekvation (även känd som den ideala gaslagen, den Clapeyrons ekvation) är att beskriva den ideala gasen i jämvikt, t...
no imageIdealisk vätskeblandning
Vid en viss temperatur och tryck, varvid den vätskeformiga blandning av någon av den koncentration av ett ämne i en uppfyllt Raoults lag, flytand...

Totalt 29 Ordförråd Föregående 1 Nästa Välj Sidor
Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 World uppslagsverk kunskap