Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
frågor :Raman Spectrum Comparative Analysis?
Besökare (157.34.*.*)[Tamil språk ]
Kategori :[Science][Annat]
Jag måste svara [Besökare (3.208.*.*) | Inloggning ]

Bild :
Typ :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<1000KB]
Språk :
| Kontrollera kod :
Allt svar [ 1 ]
[Medlem (365WT)]svar [Kinesisk ]Tid :2019-02-22
Elektrokemisk in situ Ramanspektroskopi är ett spridningsfenomen där frekvensen av det infallande ljuset förändras kraftigt av materialmolekylerna och det monokromatiska infalljuset (inklusive cirkulärt polariserat ljus och linjärt polariserat ljus) exciteras av elektrodpotentialmoduleringselektroden. Yta, genom mätning av förhållandet mellan den utspridda Ramans spektralsignalen (förändring i frekvens, intensitet och polarisationsprestanda) och elektrodpotential eller strömintensitet.Ramanspektrumet för den allmänna materialmolekylen är väldigt svag. För att erhålla en förbättrad signal kan elektrodens ytjämnhet användas för att erhålla ett ytförstärkt Ramanspridning (SERS) spektrum med en hög intensitet av 104-107 gånger när den har en resonans-Raman-effekt. När molekylerna adsorberas på ytan av den ruggade elektroden erhålls ett ytförstärkt resonans-Raman-spridnings (SERRS) spektrum, och intensiteten ökas med 102-103...
.
Den elektrokemiska in situ Raman spektroskopimätningsanordningen innehåller huvudsakligen två delar: Raman-spektrometer och in situ-elektrokemisk Raman-cell. Raman-spektrometern består av laserkälla, insamlingssystem, spektroskopiskt system och detektionssystem. Ljuskällan antar i allmänhet energikoncentration. Lasern med hög effektdensitet är uppsamlingssystemet sammansatt av en linsgrupp, det spektroskopiska systemet använder ett gitter- eller hakfilter kombinerat med ett galler för att filtrera ut Rayleigh-spridning och avstängande ljus och det spektroskopiska detektionssystemet använder en fotomultiplikatorrörsdetektor och en halvledarmätningsdetektor. Eller flerkanaliga laddningskopplade enheter. In-situ elektrokemiska Raman-celler har vanligen arbets-, hjälp- och referenselektroder och luftningsanordningar.För att undvika korrosiva lösningar och gaseroderande instrument måste Raman-cellerna vara utrustade med ett optiskt fönsterförseglingssystem. Vid experimentella förhållanden bör en tunnskiktslösning användas för att undvika störningar av lösningssignaler (elektrod och fönsteravstånd är 0,1 ~) 1mm), vilket är mycket viktigt för mikroraman-systemet. Om det optiska fönstret eller lösningsskiktet är för tjockt, kommer det att orsaka att mikrosystemets optiska väg ändras, vilket minskar uppsamlingseffektiviteten för ytan Raman-signalen. Den vanligaste metoden för att riva elektrodens yta är el. Kemisk oxidationsreduceringscykel (ORC) -metod, allmänt in situ eller ex-ORC-behandling...
.
För närvarande är forskningens framsteg för elektrokemisk in situ Raman-spektroskopi huvudsakligen följande: För det första utökas ytkontrollprocessen till övergångsmetall och halvledarelektroder genom ythöjningsbehandling. Även om elektrokemisk in situ Raman-spektroskopi är en känslig metod för detektering på plats. Men bara tre typer av elektroder av silver, koppar och guld kan ge starka SERS i det synliga området. Många forskare har försökt att uppnå överflödad Raman-spridning på övergångsmetallelektroder och halvledarelektroder med viktig tillämpningsbakgrund. Analysera strukturen, orienteringen och förhållandet mellan SERS-spektra för den adsorberade arten på elektrodens yta och de elektrokemiska parametrarna och beskriva det elektrokemiska adsorptionsfenomenet på molekylär nivå..För det tredje kan man genom att ändra frekvensen för moduleringspotentialen få ett "tidsupplöst spektrum" som ändras vid två potentialer för att analysera förhållandet mellan SERS-toppen och systemets potential och SERS-aktivitetsnivån på elektrodytan förändras med potential. Problemet medförde...
Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 World uppslagsverk kunskap